LenkaKT L.M.A.T.

Levné a spolehlivé paměti pro státní správu

Softwarové noviny 03/2003, rubrika Jedna paní povídala

Jistě znáte to dilema - máte docela rychlý, docela nový počítač, jenom se vám jaksi nedostává paměti. A když máte dost paměti, tak je zase málo místa na disku. S rostoucí výkonností výpočetní techniky můžete vytvářet stále více a více elektronických dat, která se vám nakonec nikam nevejdou.

Možné řešení nedávno představila firma Fintel. Na speciální tiskové konferenci představili její vývojáři revoluční typ paměti: obvod typu WOM, neboli Write Only Memory. Do této paměti lze zapisovat téměř libovolné objemy dat, které následně nelze přečíst.

"Vývoji tothoto prototypu předcházela rozsáhlá marketingová studie", uvedl na slavnostním představení produktu jeden z představitelů firmy. "Zjistili jsme, že současný zákazník klade důraz především na zabezpečení a kvalitní uložení dat. Jsme si jisti, že paměti WOM tomuto požadavku absolutně vyhoví. Jakmile jednou data do paměti zapíšete, již se k nim nikdy nikdo nedostane. Nemohou proto být zneužita či získána někým jiným. Výhodou tohoto principu je především skutečnost, že data nemusíte před ukládáním nijak kódovat ani jinak zabezpečovat. A vysoká spolehlivost zápisu? Protože z paměti není možné přečíst žádná data, nemůže také docházet k žádným chybám při jejich čtení či obnovování. Proto si myslíme, že jsou paměti tohoto typu vysoce spolehlivé."

Vzhledem k tomu, že je prakticky jedno, z čeho jsou paměti WOM vyráběny, má firma pro ekologicky smýšlející zákazníky připravenou speciální řadu s kódovým názvem Placebo, která se bude namísto z křemíku vyrábět ze speciálně upraveného černého recyklovaného papíru. "Tyto paměti vynikají nulovou spotřebou, nesmírně nízkou cenou a především ekologickým procesem výroby, který téměř nezatíží životní prostředí."

Dobře informovaný zdroj redakci prozradil, že Ministerstvo informatiky zvažuje nákup těchto pamětí pro databanky veřejně dostupných registrů státní správy. Podle studie ministerských úředníků se dostupnost informací nezmění, zato výrazně klesnou pořizovací a provozní náklady.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011