LenkaKT L.M.A.T.

Úvod

Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) je velmi zajímavým projektem české vlády, který by mohl zásadním způsobem ovlivnit české školství. Koncepce projektu byla schválena vládou v dubnu roku 2000 a její cíl je jasný: zvýšit informační gramotnost občanů České republiky, tedy jejich schopnost využít ku svému prospěchu moderních informačních technologií.

Aby tomu tak skutečně bylo, vznikl plán realizace SIPVZ, který v březnu 2001 schválila vláda. Podle plánu měli být do konce roku proškoleni 2005 všichni učitelé, připraven školský portál, poskytnout školám výukový software a různé doplňkové multimediální programy. Do konce roku 2005 by podle projektu měly být připojeny všechny školy do Internetu a do privátního školského intranetu.

Je jasné, že takový projekt není levný ani nijak krátkodobý. Plán první etapy je rozpracován až do konce roku 2005 a počítá s celkovými výdaji ve výši 7,3 miliardy Kč. Peníze budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je také zodpovědné za realizaci celého projektu. Pro představu: jen v roce 2001 mělo ministerstvo na SIPVZ věnovat celkem 2,25 % svého celkového rozpočtu.

Bohužel, zdaleka ne všechno běží tak hladce, jak by mělo. Zhruba od poloviny roku 2001 se snažím celé dění kolem realizace SIPVZ pečlivě sledovat. Podrobný materiál, shrnující dosavadní historii, úspěchy a neúspěchy při realizaci SIPVZ jsem sepsala pro březnové číslo Softwarových novin (vyšlo 7.3. 2002, uzávěrka článku byla dne 18. 2. 2002). Aktuální stav projektu shrnuje delší komentář, který 18. 7. vyšel v týdeníku Ekonom.

Čím více se snažím sledovat dění kolem projektu, tím více jsem si jistá, že je nutné je sledovat. V tuto chvíli je jisté, že je realizace celého projektu zpožděná nejméně o rok, že nebude naplněn plán ani koncepce a že se v první vlně rozhodně nedostane na všechny školy. Už jen to samo o sobě jistě stojí za pozornost.

Proto jsem se pokusila shromáždit co nejvíce materiálů, které vám pomohou se ve spletité historii projektu zorientovat. Najdete zde také stručné kalendáře, odkazy na další servery a také některé mé komentáře či krátké zprávy.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011