LenkaKT L.M.A.T.

Archiv článků

Tento archiv vzniká živelně po nocích. Rozhodně není úplný, neboť jsem živočich značně nesystematický. Až zde najdete úplný soupis všech mých článků, předpokládejte, že jsem byla zbavena svéprávnosti a starost o mé stránky převzal někdo jiný. A dokud mne svéprávnosti nezbaví, předplaťte si Softwarové noviny - tam píšu nejčastěji ;-).

Komentáře a rozsáhlejší články odrážejí mé aktuální názory na události ve světě informačních technologií a oblastech, s nimiž se tyto technologie nějakým způsobem prolínají.

Recenze knížek a programů, které se mi v různých historických obdobích dostaly do rukou:

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011