LenkaKT L.M.A.T.

Banální objev


zní to málem jako klišé

ale mě to stálo
devatero hor
a devatero řek
a chvíle, kdy jsem
místo na vrchol
to chtěla otočit
a bez sebe se rychle
a proti proudu
vydat nazpátek

prošla jsem sebe na okraj
a už chci jenom říct

že štěstí
- řeknete nuda, a on je to div -

se skrývá v gestu,
se kterým ráno naléváš mi čaj
a přikrýváš mě dekou, když večer usnu dřív

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011