LenkaKT L.M.A.T.

Ředitel sekce SIPVZ odpovídá na (některé) otázky

swnet.cz, 21.12.2001

Zajímá vás, kdo vybíral programy, jež jsou zdarma nabízeny školám v rámci Projektu II Státní informační politiky ve vzdělávání? Chcete vědět, jak Ministerstvo využije mikulášskou nadílku Billa Gatese? Odpovídá pan Drahomír Fránek, ředitel sekce pro SIPVZ na Ministerstvu Školství, mládeže a tělovýchovy.

Úvodem nejprve několik slov pro nezasvěcené. Krkolomná zkratka SIPVZ vznikla ze slov státní informační politika ve vzdělávání. SIPVZ navazuje na koncepci státní informační politiky, jejímž cílem je podpořit rozvoj a využití informačních technologií v České republice. Cílem SIPVZ je zajistit vzdělávání všech občanů České republiky v oblasti informačních technologií tak, abychom mohli být nazýváni informační společností. SIPVZ je rozdělena do tří základních projektů: Projekt I - Informační gramotnost, Projekt II - Vzdělávací software a informační zdroje a Projekt III - Infrastruktura. Všechny projekty by měly být realizovány během let 2001 až 2005, celkové náklady dosahují 7,4 miliardy Kč.

Veřejnost je patrně nejlépe seznámena s Projektem III, přezdívaným Internet do škol. V poslední době se o něm hodně psalo v souvislosti s návštěvou Billa Gatese, který při slavnostním otevření první připojené učebny věnoval školám zdarma operační systém Windows. Protože se v souvislosti s darem hodně spekulovalo, kolik peněz se tím ušetří v celkových nákladech, kde se takto ušetřené peníze využijí a kdo o využití peněz rozhodne, zeptala jsem se na tyto otázky pana Drahomíra Fránka jako zástupce zadavatele celého projektu a pana Jiřího Chvojky, tiskového mluvčího společnosti AutoCont On Line, generálního dodavatele pro Projekt III. Zde jsou jejich odpovědi:

Drahomír Fránek: "Ministerstvo školství nikdy nepočítalo s tím, že by operační systémy ani stanice či servery nakupovalo. Jedná se o komplexní službu, kterou zajišťuje generální dodavatel. Ušetřené finanční prostředky činí zhruba několik desítek milionů Kč, které se projeví v lepší kvalitě vystavěné infrastruktury a ve větším počtu koncových stanic na školách. O přesném využití a rozdělení těchto finančních prostředků rozhodne MŠMT na základě několika návrhů od generálního dodavatele."

Jiří Chvojka: "Úspory dosáhnou několika desítek milionů Kč při stávající dodávce počítačů. Částka takto ušetřená byla již do značné míry zohledněna v návrhu první dílčí smlouvy s ministerstvem, kde byla již použita primárně na zvýšení počtu koncových pracovišť. Při realizaci projektu se však ukazuje, že se pravděpodobně podaří dosáhnout řady dalších úspor (synergický efekt výstavby komunikační infrastruktury pro veřejnou správu a páteřní školské sítě,...). Jednou z možných variant smluvního řešení těchto úspor jsou další dílčí smlouvy podepsané s MŠMT. Předpokládáme, že takto bude také přesně řešena úspora vzniklá darem Microsoftu."

Projekt II by měl nabídnout školám výukové programy, elektronické slovníky, encyklopedie a další informační zdroje pro vzdělávání. Součástí realizace Projektu II je také vytvoření školského vzdělávacího portálu. Prvním konkrétním výstupem Projektu II byla bezplatná dodávka balíku výukových programů. Protože nebylo příliš jasné, jak vlastně Ministerstvo programy vybíralo (viz komentář ze dne 6. 12. 2001), položila jsem proto panu Drahomíru Fránkovi několik otázek, které spolu s odpověďmi předkládám.

  1. Kdo a podle jakých kritérií programy vybíral?

  2. Je výběr odrazem dlouhodobějšího průzkumu trhu a odborného testování programů?

  3. Je možné někde získat výsledky testů programu, jestliže byly prováděny?

  4. Byla sestavena pro výběr nějaká komise odborníků? Je možné získat seznam jejích členů?

  5. Bylo vypsáno výběrové řízení či soutěž?

D. Fránek: Produkty zařazené do "balíčku" byly vybrány mimo jiné po konzultacích s několika vybranými jazykovými školami na základě dostupných průzkumových seznamů, které má MŠMT k dispozici. Dalším hlediskem byl též seznam SW produktů pod správou Střediska multilicencí DZS MŠMT.

Kolik škol nabídky využilo a požádalo o programy?

D. Fránek: Bylo rozesláno přes 5200 "balíčků".

Jak na nabídku navážete v následujících letech?

D. Fránek: Nabídka se bude s postupem času rozšiřovat i na další vzdělávací software. Jednotlivá školská zařízení si tento software budou moci vybírat podle svých potřeb selektivně. S prvním rozšířením se počítá v březnu příštího roku.

Budou podobné nabídky přicházet po celou dobu realizace SIPVZ?

D. Fránek: Ano.

Součástí Projektu II je i příprava vzdělávacího portálu. Kdy bude portál spuštěn?

D. Fránek: V tomto okamžiku na jeho konceptu pracuje MŠMT společně s ÚIV (Úřad pro informace ve vzdělávání, pozn. -lmat). Tento koncept bude finalizován do konce ledna 2002. V testovacím provozu bude portál od srpna 2002 do února 2003 - od března roku 2003 by pak jeho provoz měl běžet "naostro".

Kdo se na přípravě portálu podílí?

D. Fránek: Viz.výše. Dále se dá k problematice též uvést, že vytvoření reálného portálu bude předcházet výběrové řízení, v němž bude osloveno více firem. Předpokládá se, že pro tvorbu a vývoj portálu bude vybráno více firem vzešlých z tohoto výběrového řízení.

Je možné získat nějaké podrobnější informace o obsahu portálu?

D. Fránek: Detailní informace vzejdou ze zmíněného konceptu.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011