LenkaKT L.M.A.T.

Kdo jsem

...neboli životopis

Vzdělání

 • Technická univerzita v Liberci, doktorandské studium zahájeno v roce 2010, téma disertační práce Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu.

 • České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, studium oboru Elektronika ukončeno s vyznamenáním v roce 2001, diplomová práce Metody kódování řeči zahrnovala implementaci, testy a úpravy algoritmu ADPCM dle normy CCITT G.727.

 • Gymnázium Zborovská, zaměření matematika, maturita 1994

Zaměstnání a praxe

 • Technická univerzita v Liberci, 2006 - dosud: výuka předmětů Automaty a formální jazyky, Operační systémy, Složitost a vyčíslitelnost, Webové aplikace, Teorie grafů a her (Fakulkta mechatroniky, Ústav nových technologií a aplikované informatiky). Výzkum v oblasti zpracování dat z geofyzikálního průzkumu s využitím moderních metod zpracování obrazu.

 • Centrum Kašpar, 2005 - 2010, náplň práce: předseda představenstva, finanční ředitel, lektor kurzů a autor vzdělávacích programů. V organizaci jsem byla odpovědná za:

  • finanční řízení organizace a dozor nad řízením projektů;

  • strategické plánování a řízení organizace, příprava projektových žádostí;

  • plánování a příprava výuky; výuka v rekvalifikačních kurzech; příprava navazujících projektů.

  Pozn.: Vzhledem k vytížení od roku 2011 v organizaci nepůsobím aktivně, podílím se ale dál na zajištění její činnosti (pomoc s přípravou projektů, podpora týmu, občasná výuka apod.)

 • osoba samostatně výdělečně činná, 2005 - 2008, náplň práce:

  • konzultace a poskytování SW v oborech odpovídajících předešlé praxi (reference: Škoda Auto a. s. - konzultace související s vývojem a simulací MMI, Hood - implementace systémů pro requirements management a zpracování technické dokumentace)

  • publicistika v oboru informačních technologií (Click!, Copmuterworld)

  • překlady odborné literatury (ComputerPress).

 • e4t, electronics for transportation, 2003-2004, elektronik pro vývoj vozu, práce na projektech pro Škoda Auto, a. s.

  náplň práce:

  • spolupráce při návrhu a realizaci autorádia pro nové vozy Škoda Auto a. s.

  • návrh, realizace a správa systému pro funkční simulace multimediálních systémů vyvíjených ve Škoda Auto

  • návrh a realizace metod pro automatizované funkční testování multimediálních systémů

  • stavová analýza a modelování vyvíjených systémů

  • zavedení a podpora informačního systému DOORS

 • STMicroelectronics, 2002-2003, software and IC designer, náplň práce: návrh a implementace software pro DSP používané pro zpracování audio signálu v autorádiích

 • Softwarové noviny, 1999-2002, redaktor, od 2001 vedoucí rubrik Software a Technologie, náplň práce: testování software, plánování obsahu rubrik, komunikace s autory, odborné zpravodajství z konferencí a významných akcí, autor odborných textů

 • 1. LF UK, podpora pro uživatele IT vybavení na děkanátě fakulty, náplň práce: instalace a reinstalace, řešení problémů s elektronickou poštou, přístupem k Internetu a další

 • FEL ČVUT, pomocná vědecká síla na Katedře teorie obvodů, 1998-1999, náplň práce: vývoj a testování algoritmů pro digitální zpracování signálu v zařízení pro magnetická měření, implementace algoritmů na signálových procesorech, návrh základního zapojení systému

 • FEL ČVUT, pomocná vědecká síla na Katedře fyziky, 1996-1997, náplň práce: programování mikroprocesorů v sondě pro měření velmi nízkých koncentrací kyslíku

Děti a média

 • 2006 až 2010, Svěžíma očima - ředitelka festivalu, spoluautorka projektu, v roce 2010 jsem festival předala svým následovníkům.

 • 2003 až 2007, aktivní spolupráce s redakcí Dětské televize Liberec

 • 2003-2004, člen představenstva JuniorMedia Society, o. p. s.

 • 2002-2004, spolupráce na realizaci projektu Děti a média, korekce textů, příprava webových prezentací

 • 2002-2004, vedoucí projektu www.juniorpress.cz, též správce stránek a šéfredaktor serveru

 • 1999-2001, vedoucí a spoluzakladatel Redakce Dětské televize Praha Vyšehrad, 2001-2002 vedoucí kroužku střihu, nyní jen občasná spolupráce a morální podpora

Publikace

 • Internet - první kroky českého uživatele, spoluautor, Grada Publishing 1998, třetí přepracované vydání 2001

 • Dávkové soubory pro Windows 95/98/NT v jazyku JScript, Grada Publishing 1999

 • GNU nástroje pro tvorbu WWW stránek, Grada Publishing 2000

 • Linux a KDE, překlad, aktualizace a úprava originálu pro české čtenáře, Grada Publishing 2000

 • Krátký seriál pro linuxové začátečníky na serveru root.cz, 2001

 • Linuxové zpravodajství pro server LinuxWorld.cz, 2001

 • Tu a tam nějaký článek v různých tištěných a elektronických médiích, některé z nich k dohledání zde na webu.

Další schopnosti a dovednosti

 • Cvičitel III. třídy v systému Jóga v denním životě.

 • Zdravotník zotavovacích akcí pro děti a dorost s prošlým průkazem

 • Potápěč CMAS P**, ale už je to dávno

Volný čas

Veškerý svůj nepracovní čas věnuji v tomto pořadí: dětem a manželovi, meditaci a józe, toulání krajinou, přírodě či posezení s přáteli nebo jen ležím na krovkách a odpočívám.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011