LenkaKT L.M.A.T.

Webové aplikace, LS 2013

Kde a jak mne zastihnout

 • Konzultační hodiny: Budova A v podkroví, stejná chodba, kde sedí správa Liane. Pátek 10-11 hodin.

 • Jinak: Mail lenka.koskova.triskova@tul.cz. Odpovídám do 48 hodin.

Program výuky

 1. 22. 2. 2013: Jemný úvod do HTML, CSS a souvisejících témat.

 2. 23. 2. 2013: Zpracování formulářů v PHP. Session proměnné. HTTP protokol a hlavičky. Přednáška v PDF.

 3. 23. 3. 2013: Bezpečnost webových aplikací. Přednáška v PDF.

  Odkazy:

 4. 5. 4. 2013: Databáze. Přednáška v PDF.

 5. 19. 4. 2013: Frameworky a další technologie, rozcestník. Přednáška v PDF.

  Odkazy:

Zápočet a zkouška

 • Semestrální práce:

  • Jednoduchá webová aplikace v PHP.

  • Hosting veřejný.

  • Vymezení zadání (5 bodů), odevzdat 23.2.

  • Analýza a návrh řešení (maximálně: 20 bodů), odevzdat 22.3.

  • Vlastní řešení - odevzdat nejpozději tři dny před zkouškou. Řešení tvoří odkaz na funkční aplikaci, dokumentace a zdrojové kódy. Maximálně získáte 30 bodů.

  • Na zápočet potřebujete nejméně 40 bodů.

 • Zkouška:

  • Losujete a odpovídáte na 1 z N předem zadaných témat (zveřejním s poslední přednáškou) (25 bodů).

  • Demonstrujete vaši semestrální práci, případně na mou žádost upravíte její chování (20 bodů).

  • Maximální celkový součet: 5 + 20 + 30 + 20 + 20 = 100.

  • 60 - 75: 3, 76 - 90: 2, 91 - 100: 1

  Témata ke zkoušce:

  • Technologie pro tvorbu webových stránek (HTML, CSS, JavaScript) - jak na sebe navazují, jak jsou definovány, jak se používají.

  • Protokol HTTP a hlavičky

  • Zpracování dat z formulářů

  • Jak obejít bezstavový HTTP protokol

  • Připojení databáze - co je PDO, co je ORM

  • Bezpečnost a HTTP, SSL

  • Metody autentizace pro webovou aplikaci

  • XSS

  • SQL injection

  • MVC

  • Frameworky

Témata ke zkoušce

 • Jazyk HTML - co je, k čemu slouží při návrhu webových aplikací.

 • Kaskádové styly a jejich použití.

 • Formuláře v HTML - základní prvky a navázání formuláře na jeho obsluhu.

 • JavaScript - co je, jak se zapojí do stránky, výhody, nevýhody.

 • Protokol HTTP.

 • Obsluha sessions.

 • SQL injection.

 • Cross side scripting.

 • Aplikační server - k čemu slouží, jaké má základní funkce, kdy se vyplatí.

 • Protokol HTTPS a navazující technologie.

 • Databáze ve webových aplikacích.

 • Co je "framework" v PHP.

 • Návrhové vzory MVC a MVP.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011