LenkaKT L.M.A.T.

Internet do škol očima jediného účastníka soutěže

zpráva z tiskové konference generálního dodavatele, swnet.cz, 7.6. 2001

Uskupení partnerů ACOL-Český Telecom, slučující dohromady společnosti AutoCont OnLine CZ, Český Telecom, AT Computers, GiTy, Microsoft, Hewlett-Packard, Compaq, Cisco Systems, Apple, Tiny Software a Intel na tiskové konferenci informovalo o některých podrobnostech své nabídky. Jestliže Ministerstvo školství soutěž nezruší, mohlo by být podle plánů uskupení do konce roku až 80 procent žáků českých škol připojeno k Internetu.

Ačkoli je uskupení teoreticky jediným možným vítězem soutěže, příliš radosti z neúspěchu svých konkurentů nemá. "Pro nás je paradoxně velmi nevýhodné, že jsme v soutěži po otevírání obálek zůstali sami. Pozornost se nyní soustředí na formality spojené s požadavky zákona, nikoli na kvalitu jednotlivých zakázek," uvedl V. Palata ze společnosti AutoCont.

Celá částka vyhrazená pro tuto část projektu je sice úctyhodná (přes 4,5 miliardy Kč investovaných postupně do konce roku 2005), vezmeme-li ovšem v úvahu počet jednotlivých škol v České republice, zjistíme, že školy nečeká žádný zázrak. Projekt seskupení ACOL-Český Telecom počítá s tím, že ve všech školách zachová poměr počtu žáků k počtu počítačů, jenž stanovuje Evropská unie. V praxi to znamená zhruba deset až dvacet žáků na jeden počítač. Počet přidělených počítačů se bude určovat podle velikosti školy, na nejmenší školy vychází jen jeden počítač. Do pěti let by měla budovaná infrastruktura zajistit současný paralelní přístup všech pedagogů a asi osmi procent žáků (zhruba 230 tisíc uživatelů). Aby bylo možné naplnit úkoly stanovené ministerstvem, začne uskupení nejprve připojovat velké školy (které dnes již vesměs k Internetu nějak připojeny jsou), na menší školy dojde až postupně. Větší školy dostanou kromě klasických PC i počítače Macintosh, aby žáci získali zkušenosti s tímto systémem. Ukázkové pracovní stanice předváděné na tiskové konferenci byly vybaveny Windows 2000 a VMWare (virtuální počítač umožňující kombinovat najednou různé operační systémy) s Linuxem.

Na kritiku konceptu jednoho generálního dodavatele odpovídá seskupení heslem: "Myslíme globálně, jednáme lokálně". Realizace projektu bude řízena centrálně, pro služby údržby, instalace a technické podpory však bude přihlíženo k možnostem jednotlivých lokalit. Lokální dodavatelé budou odpovědni za instalaci a realizaci přímo na místě. Vybírány budou firmy, které již se školami spolupracují a školy s nimi mají dobré zkušenosti. Dodavatelé z jedné lokality budou řízeni lokálním manažerem zodpovědným za plnění časového harmonogramu v dané lokalitě.

Zajímavá je společná účast Hewlett-Packardu a Compaqu, kteří jsou jinak konkurenty. Obě firmy zajistí v rámci projektu dodávku osobních počítačů a serverů. Další pracovní stanice budou od firem AutoCont a AT Computers, za výstavbu lokálních sítí bude zodpovědná firma GiTy, aktivní prvky do sítí zajistí Cisco. Software pro pracovní stanice i servery dodá Microsoft, bezpečnostní software pak firma Tiny Software.

Za největší výhody nabídky uskupení označuje účast českých firem nebo firem s výrobou v České republice, finanční důvěryhodnost účastníků a chystanou spolupráci s lokálními dodavateli.

Nezbývá než čekat, jak ministerstvo dále rozhodne. V každém případě ale projekt nemá na růžích ustláno a ministra čeká těžká volba. Řekne-li ano, bude zcela jistě kritizován, že soutěž s jedním účastníkem neproběhla korektně, byť je z právního hlediska naprosto v pořádku. Zvolený koncept generálního dodavatele je často kritizován již nyní. Je proto pravděpodobné, že bude projekt v budoucnosti zpochybňován. Řekne-li ministerstvo ne, bude muset vyhlásit novou soutěž a realizace projektu se zase oddálí. V případě velkého zdržení hrozí, že se nepodaří využít částku uvolněnou ze státního rozpočtu pro letošní rok. Je otázkou, jestli se potřebná částka najde v rozpočtu i napřesrok.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011