LenkaKT L.M.A.T.

Kdo zaplatí ICT koordinátory?

Na tiskové besedě o projektu Internet do škol, kterou pořádal generální dodavatel projektu spolu s ministerstvem školství mimo jiné vyplynulo, že měsíc po spuštění projektu a dva roky po schválení plánu jeho realizace není ujasněna funkce tzv. ICT koordinátora, který by měl být během připojování škol jedním z partnerů dodavatele.

Kdo je to ICT koordinátor? Podle plánu realizace projektu musí každá škola jmenovat člověka, který bude zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií na škole. ICT koordinátor by se měl následně starat o dodané počítače a fungovat jako kvalifikovaný prostředník mezi školou a dodavatelem. Ředitelé škol měli do zahájení projektu, tedy do 18. 2. 2002, jmenovat koordinátory pro své školy, ale nebylo jim řečeno, z jakých prostředků budou hrazeny jejich platy. I když mělo ministerstvo ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí připravit pro koordinátory odpovídající roli ve školství, tedy specifikovat jejich funkci v katalogu prací a připravit platovou třídu, dosud se nic takového nestalo. Podklady pro zařazení koordinátorů se teprve připravují a musí je ještě schválit vedení ministerstva.Učitelům, kteří by měli pracovat také jako ICT koordinátoři, by podle názoru ministerstva jejich ředitelé měli snížit úvazek a sehnat si za ně náhradu. Snížení úvazku a hledání náhrady během školního roku není úplně jednoduché, to však není hlavní problém. Je totiž velmi pravděpodobné, že bude role ICT koordinátora ve školách ustavena až od začátku příštího školního roku, tedy od září 2002. Přitom připojování škol již fakticky začalo a mělo by skončit v srpnu 2002. ICT koordinátoři tak budou pracovat až do září zdarma. Ministerstvo prý hledá způsoby, jak jejich práci uhradit zpětně, ale podrobnosti budou známy až budou schváleny podklady. Smutné je, že o nutnosti zakotvit funkci ICT koordinátora v katalogu prací, jasně mluví již dokumenty schválené vládou v březnu 2001.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011