LenkaKT L.M.A.T.

Nemusí to být jen Indoš

Swnet.cz, 4. 6. 2002

Není nutné jen sedět a čekat, až do škol zavede Internet stát. Připojení středních a základních škol na Praze 11 a 13 je toho důkazem: díky aktivitě příslušných městských úřadů jsou školy k Internetu připojeny již nyní, navíc podstatně rychlejší linkou.

Na začátku byla iniciativa městské části Praha 11, jejíž zastupitelstvo se rozhodlo vybudovat metropolitní síť, kterou propojí základní a střední školy ve svém obvodě. Proto bylo vypsáno výběrové řízení, jehož vítězem se stala firma Pragonet. V tuto chvíli je připojeno 18 škol, každá škola má přípojku o kapacitě 100 Mbit/s. Celá síť je organizována do kruhové struktury, aby i v případě přerušení jedné cesty nedošlo k narušení provozu.

Investiční náklady hradila v plném rozsahu společnost Pragonet. Městská část nyní proplácí každý měsíc náklady za připojení škol, jejichž je zřizovatelem. Měsíční poplatky činí asi 18.000 Kč za každý připojený subjekt. Částka obsahuje poplatky za připojení, za služby a částku určenou na umoření investic vložených dodavatelem. Počítače a vybavení učeben si obstarávají školy samostatně. Městská část má se sítí další rozsáhlé plány, v tuto chvíli se připravuje projekt pro vzdálenou technickou správu budov, plánuje se i další využití celé sítě.

Situace na Praze 13 je velmi podobná. Jednání byla zahájena v listopadu 2001, síť byla slavnostně předána 28. 5. 2002. V tuto chvíli je do sítě připojeno celkem 12 základních škol, jedna střední škola, úřad městské části a kulturní středisko Mlejn. Stejně jako na Praze 11 jsou školy propojeny v kruhové optické síti o kapacitě 1 Gbit/s, přípojky jednotlivých škol jsou dimenzovány stejně jako v Praze 11. Síť je z jednoho centrálního místa připojena do Internetu linkou o kapacitě 100 Mbit/s.

Během slavnostního předání metropolitní sítě Prahy 13 ředitel společnosti Pragonet, pan Michal Hátle, oznámil, že společnost současně věnuje městské části 2 miliony korun na další rozvoj sítě a techniky. Podle Milana Dvořáka, zástupce starosty Prahy 13, budou peníze využity především na další rozvoj této sítě, například pro vybudování dalších učeben, případně budou formou grantu rozděleny na zajímavé projekty, které síť využijí. Dalším vstřícným krokem Pragonetu je rozhodnutí účtovat během školních prázdnin v obou městských částech poloviční ceny za připojení (tedy zhruba 9.000 za každý připojený subjekt).

Je pochopitelné, že podobné řešení nemůže vzniknout ve všech městech, dokonce ani ve všech částech Prahy. Městské části 11 a 13 jsou panelová sídliště, kde lze k pokládce kabelů využít kolektorových vedení, proto je možné síť budovat poměrně levně a rychle. Příkladem však může být zájem, ochota a aktivita zřizovatelů škol, s jakou k celému projektu přistupují.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011