LenkaKT L.M.A.T.

Řízená komercionalizace státního projektu

swnet.cz, 7. 5. 2002

V první etapě realizace projektu Internet do škol bude na 36 měsíců připojeno jen 3620 škol z více než 6000. Částka vyhrazená ze státního rozpočtu na víc nestačí. Proto ministerstvo zvažuje, že zřídí obecně prospěšnou společnost, která by se stala "filtrem, přes který potečou do projektu další finance."

Jaké jsou další možné finanční zdroje pro projekt Internet do škol? Podle Jakuba Rainische, externího poradce ministerstva školství, jsou to sponzorské dary, granty, příspěvky od zřizovatelů škol a - pozor! - potenciál školského intranetu a příjmy z marketingu. Pro připomenutí: v rámci projektu vzniká uzavřený školský intranet, se kterým původní plán realizace vůbec nepočítal.

Kde leží "potenciál školského intranetu"? Ministerstvo jej vidí v možnosti poskytovat placený hosting výukových aplikací, prodeji licence pro komerční služby a také v možnosti prodávat reklamu v prostoru školského intranetu. Těžko říci, jaké jsou konkrétní plány na "řízenou komercionalizaci" celého školského intranetu, jisté ale je, že úředníci uvažují o prodeji reklamy v rámci školského intranetu. Je také jen těžké odhadnout, co přesně znamená "prodej licencí pro komeční služby".

Ministerstvo také současně hledá cesty, jak zajistit, aby se peníze určené na Internet do škol skutečně využily ve prospěch projektu. Podle pana Rainische není vhodné, aby bylo příjemcem darů přímo ministerstvo, neboť v takovém případě by všechny peníze plynuly přímo do státního rozpočtu bez možnosti ovlivnit, na co budou využity. Ministerstvo také nesmí podnikat. Proto vznikl nápad vytvořit zmíněnou obecně prospěšnou společnost, která by přijímala finanční dary, příspěvky od zřizovatelů škol a která by také využila zmíněného potenciálu školského intranetu.

Na první pohled je to v podstatě v pořádku. Přesto bych nabádala k opatrnosti. Je těsně před volbami. Po volbách často dochází k personálním výměnám na ministerstvech, staří poradci mizí a přicházejí noví, které s sebou přivede nový ministr. Kdyby ovšem vznikla obecně prospěšná společnost, do jejíhož představenstva by byli - jaká náhoda - jmenováni úředníci a poradci, kteří nyní aktivně ovlivňují další osud projektu, bylo by všechno trochu jinak. Na představenstvo obecně prospěšné společnosti totiž volby nemají vůbec žádný vliv. Byla bych také velmi nerada, kdybych zjistila, že jsou mé děti ve snaze získat peníze "pro dobrou věc" vystaveny silné a ostře zaměřené reklamní palbě. I sám ministr školství během diskuse v parlamentu minulý čtvrtek několikrát zdůraznil, že je zmíněná obecně prospěšná společnost je jen prostředkem, jak získat pro projekt další peníze. Odpůrci projektu však tvrdí, že je to chytře vymyšlený pokus, jak celý projekt tunelovat. Ráda bych věřila panu ministrovi. Ve hře je však téměř 7,5 miliardy Kč. Vláda by proto měla návrh na zřízení obecně prospěšné společnosti zvážit velmi, ale velmi pečlivě.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011