LenkaKT L.M.A.T.

Ministerstva v síti lapená

Stav serverů českých ministerstev v březnu roku 2001, Softwarové noviny, 04/2001

Potřebovala jsem nedávno zjistit, co se vlastně dnes učí děti v předmětu Občanská nauka. Tedy, nejsem si vlastně ani přesně jistá, jestli takový předmět vůbec existuje, neboť jsem základní školu opouštěla v době, kdy se právě přestávala učit ruština. Začala jsem proto přemýšlet, kde takovou informaci pokud možno co nejjednodušším způsobem získat. První, co mne pochopitelně napadlo, bylo prohledat web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nebudu vás dlouze napínat. Zkušenosti s webem ministerstva školství mi přidaly do žil tolik adrenalinu, že jsem rovnou prostudovala také weby všech ostatních ministerstev. Přístup k webové prezentaci se ministerstvo od ministerstva liší. Někdy je znát, že se autoři prezentace dlouze zamýšleli nad tím, co by mohl občan na jejich stránkách hledat a upřímně se mu snaží vše nabídnout. Na jiných stránkách na vás trochu zařehtá úřední šiml a nezájem. A zase jinde je znát, že autoři stránek nepochopili, že by prezentace měla být určena také obyčejným lidem, kteří neví zhola nic o vnitřní organizaci ministerstva a nevládnou úředním jazykem.

Abyste se nemuseli vydávat na cestu mezi ministerstvy na vlastní pěst, předkládám své zkušenosti, jak jsem je zaznamenala během uplynulého měsíce. Při průzkumu webů jsem hlídala především tyto faktory: skutečný přínos prezentovaných informací pro mne jako pro obyčejného občana, přehlednost prezentace, srozumitelnost a nakonec také celkovou estetickou a praktickou úroveň stránek. Při prohlížení dokumentů nabízených ke stažení mne zajímalo především v jakém formátu mi je ministerstvo nabízí. Nemusím podotýkat, že na dokumenty v proprietárním formátu MS Office jsem zvláště citlivá - nevím jak vy, ale já doma příslušný balík nemám. Znám navíc mnoho finančně dostupných způsobů, jak publikování takových dokumentů zabránit, proto jejich zveřejňování považuji ze strany ministerstev a státní správy obecně za neomluvitelné. Je to stejné, jako kdyby vyvěšovali dokumenty ve svahilštině a obviňovali mne, že jsem si nezaplatila kurs.

Vláda České republiky

Softwarové noviny, 04/2001, stav webových stránek českých ministerstev

www.vlada.cz

Z vládních stránek na vás na poprvé dýchne zájem. Je znát, že se zodpovědné osoby (v tomto případě byl dokonce na hlavní stránce dlouho podepsán přímo ministr Březina se žádostí o rady, náměty a připomínky) snaží udělat prezentaci dobře. Evidentně mají zájem, aby si návštěvník udělal představu o dění v české vládě. Na stránkách najdete programy zasedání vlády, programové prohlášení vlády, text opoziční smlouvy, seznam členů vlády, seznam všech vládních výborů a komisí a mnoho dalších informací. V sekci věnované Úřadu vlády ČR najdete popis práce úřadu a rozpočet instituce pro rok 2000 a 2001.

Součástí prezentace je také rozsáhlý adresář institucí zahrnující vládní úřady a instituce, ministerstva, soudy, parlament i prezidentskou kancelář. Adresář mi již několikrát ušetřil dlouhé hledání.

Velmi kladně hodnotím, že všechny dokumenty jsou k dispozici v rozumných formátech. Většina textů je přímo součástí prezentace, je-li něco k dispozici ke stažení, je dokument vždy přítomen ve formátu PDF a MS Word. Prohlížeč PDF dokumentů je možné stáhnout přímo z vládních stránek. Stránky jsou poměrně přehledné a rychle se zorientujete. Ovšem na brouzdání modemem se vybavte trpělivostí. Grafika je totiž poměrně robustní a stránkám docela dlouho trvá, než se zobrazí. Celá navigace je zpracována graficky, ale i při vypnutém zobrazování obrázků se stránkami dá procházet. I když se mi grafické zpracování stránek příliš nelíbí, musím přiznat, že se alespoň zobrazí ve všech prohlížečích stejně.

Ministerstvo financí

www.mfcr.cz

Stránky ministerstva financí mají velmi střízlivý vzhled, který rozhodně nepřekypuje grafickými prvky. Přesto ale stránky nepůsobí příliš amatérským dojmem. I zde je znát, že je webové prezentaci věnována soustavná péče. Po proklikání do hloubky stránek ovšem zmizí jednotná grafická koncepce s menu a je nahrazena podstatně jednodušším vzhledem bez menu, pouze s odkazem na domovskou stránku. Tu a tam jsem proto trochu bloudila.

Kromě návrhů zákonů, jež ministerstvo předkládá, jsou vám k dispozici i věstníky a zpravodaje ministerstva a informace o všech institucích, jež ministerstvo zřizuje, řídí nebo s nimi spolupracuje.

V adresáři Ministerstva financí najdete mimo jiné odkazy na ministerstva financí z mnoha jiných států, kontakty na banky a státní úřady. V samostatné sekci nazvané Adresář finančních orgánů potom můžete vyhledávat finanční úřady z celé republiky podle místa působnosti nebo podle sídla plátce daně. Vyhledávání poskytuje adresy úřadů a čísla jejich účtů.

Mezi zajímavé služby rozhodně patří vyhledávání plátců DPH a spotřební daně podle DIČ nebo velmi podrobný přehled dražeb, jež probíhají na finančních úřadech po celé republice. K dispozici jsou informace o termínech dražeb i seznamy draženého zboží. (V nabídce fin. úřadu pro Prahu-západ mne nejvíce zaujal dlouhý seznam dámského spodního prádla).

Všechny dokumenty, které jsem objevila, byly buď přímo součástí stránek, nebo ke stažení ve formátu PDF.

Ministerstvo zahraničí

www.mzv.cz

Úvodní stránku tvoří megaobrázek, ale je doplněn rozcestníkem. Stránky rozhodně nevynikají v grafické prezentaci, ale asi ani nikoho neurazí. Členění je poměrně přehledné. Stránky jsou neustále aktualizovány. Ministerstvo na ně vyvěšuje všechna svá oficiální prohlášení k událostem v zahraničí. Mezi obecnými informacemi jsou kromě údajů o struktuře ministerstva a pravidlech pro poskytování informací veřejnosti zařazeny také přehledy humanitární pomoci poskytované Českou republikou.

Jestliže cestujete do nějaké exotické země, jistě vás zaujme seznam podmínek pro vstup a pobyt občanů ČR ve všech zemích světa, stejně jako adresy všech konzulárních úřadů a velvyslanectví České republiky. Všechny dokumenty jsou ve formátu HTML, stránky bez problémů zobrazíte ve všech myslitelných prohlížečích, grafická koncepce je jednotná a orientace velmi snadná.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

Již úvodní poznámka napovídá, že s webem Ministerstva školství jsem rozhodně spokojená nebyla. Výhrady mám snad vůči všemu, co jsem potkala: dokumenty jsou ke stažení v naprosté většině případů pouze ve formátu MS Office, stránky jsou nepřehledné, nemají jednotný vzhled. Za relativně přijatelnou vnější kostrou se postupně do hloubky proklikáte na stránky vyzdobené různými animovanými příšerami. Ztratit se rozhodně není problém, protože celému webu chybí jednotná navigace.

Marně jsem hledala nějaké informace určené občanům - v sekci nazvané Informace jsem našla jenom celou řadu dokumentů pro MS Office, ale žádnou informaci, jež by mi byla dostupná. Nejsem odborníkem na školství, a proto jsem se neustále potýkala s profesním žargonem, kterému nerozumím.

Hledané osnovy škol jsem nenašla, nenašla jsem nikde dokonce ani zmínku o tom, že by naše školy nějaké osnovy měly. Bílou knihu se mi sice podařilo stáhnout, ale nakonec se mi rozbalila do několika dokumentů ve formátu MS Office.

Ze stránek na mne dýchá nezájem, arogance a neumětelství. Jenom tak si umím vysvětlit jejich nepřehlednost, nepřítomnost čehokoliv jiného než jsou wordové dokumenty a nejednotnou amatérskou grafiku.

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz

Hovořit o webových stránkách Ministerstva kultury by bylo nadnesené. Ministerstvo má totiž jen jednu jedinou, zato opravdu dlouhou stránku. Do dlouhé úzké nudle v pravé části jsou již od roku 1998 přidávány postupně odkazy na všechno, co chce ministerstvo na svůj web "připlácnout". Mnoho odkazů navíc nevede na stránky, ale přímo na stažitelné dokumenty. Kladem je, že většina z nich je ve formátu RTF.

O prohledávání nebo organizaci stránek se rozhodně hovořit nedá. Hlavní stránka je jakýmsi skladištěm dokumentů, a když opravdu hodně chcete něco najít, máte jistou šanci. Snažila jsem se zjistit, jaké dotace poskytuje ministerstvo na soutěže v programování a podobné aktivity pro mládež, ale neuspěla jsem. Chyběla mi trpělivost.

Připravit a spravovat stránky ministerstva kultury rozhodně nemůže dát vůbec žádnou práci. Pro obyčejného občana zase nemá vůbec cenu stránky navštěvovat, neboť zde nenajde prakticky žádné informace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

Grafika prezentace Ministerstva práce a sociálních věcí je velmi střízlivá. Občas jsem se ztrácela, neboť navigační lišty obsahují pouze odkazy na domovskou stránku. Snažila jsem se zjistit, jestli náhodou nemám nárok na nějaké příplatky, ale dost dlouho mi trvalo, než jsem pochopila, kde bych takové informace mohla hledat. Navigace stránek a doplňující texty byly na můj vkus až příliš protkané odbornou hantýrkou. Kdo ale průzkumu stránek věnuje dostatek času, najde nakonec předlohy všech ministerstvem předkládaných zákonů, nejrůznější statistiky, poměrně podrobné pojednání o civilní službě (záhadně řazené v sekci nazvané služby zaměstnanosti) nebo popis práv a povinností uchazeče o zaměstnání.

Z doprovodných textů je jasné, že se ministerstvo snaží občanům vycházet vstříc, přesto je prezentace v současné podobě spíše samoúčelná. Díky (pro mne) těžko uchopitelné struktuře webu zůstává mnoho práce skryto a nedoceněno.

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz

Na první pohled zaujme poměrně střízlivá a jednotná grafika. Základní navigační lišta zůstává v celé struktuře webu, takže se nemusíte obávat bloudění. V Mozille se mi nezobrazovaly některé nápisy - například v sekci aktuality byly na první pohled vidět pouze data, nikoliv nadpisy položek. Nadpisy se aktivují teprve pod ukazatelem myši.

Mnoho, velmi mnoho dokumentů (texty zákonů, směrnice, vyhlášky, knihy) si můžete stáhnout pouze ve formátu MS Office. Někdy narazíte i na PDF, některé návrhy zákonů jsou v obyčejném textovém formátu. Nevím, jak si vysvětlit, že veškeré informace týkající se grantů, jež ministerstvo vypisuje, včetně rozpisů přidělených částek nebo přihlášek do grantového řízení, je na stránkách pouze ve wordových dokumentech. Trochu lepší je to v popisech přidělených dotací. Často se dokonce přímo na stránkách dozvíte, za co a proč byly dotace poskytovány, někdy jste ovšem opět odkázáni zase jen na formáty MS Office.

Stránky Ministerstva zdravotnictví patří mezi průměr. Nejsou ošklivé, nejsou úplně nepřehledné a máte-li zakoupen MS Office, většinou se i dozvíte, co jste hledali. Informační servis pro občana, jenž provoz webu platí ze svých daní, si ovšem takto nepředstavuji.

Ministerstvo spravedlnosti

www.justice.cz

Za zpřístupnění obchodního rejstříku na Internetu bylo ministerstvo několikrát chváleno. Zkoušeli jste ale obchodní rejstřík na webových stránkách najít?

Úvodní stránku tvoří ohromný obrázek, následující stránku tvoří rovněž ohromný obrázek doplněný strohým menu: vymezení působnosti, informační registry, adresář složek, informace z resortu. Chvíli mi trvalo, než jsem obchodní rejstřík odhalila v části informační registry. V této sekci najdete také evidenci soudců, přehled státních zástupců nebo evidenci znalců a tlumočníků. Tajemný adresář složek je nesmírně užitečný - služba poskytuje adresy soudů a zastupitelstev všech úrovní. Můj počítači poškozený mozek si ovšem pod pojmem složka vybavil něco úplně jiného. Poslední část stránek - informace z resortu - obsahuje nakupené návrhy zákonů, vyhlášky, vyhodnocení účinnosti některých zákonů nebo třeba popis, jak máte postupovat při žádosti o výpis z rejstříku trestů.

Služby, které na svém webu ministerstvo provozuje, jsou rozhodně nesmírně užitečné a určitě dalo spoustu práce takový web připravit. Myslím, že je škoda, že se při návrhu navigace po stránkách nikdo nezeptal normálních lidí, jak by takové služby hledali. Na web v jeho současné podobě se mohou obracet ti, kdo ví, kde přesně mají hledat. Náhodný návštěvník by mohl být zklamán.

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz

Ano! Službu pro mne, hloupého, úředních postupů neznalého občana jako jsem já, si představuji tak, jak ji provozuje ministerstvo vnitra. Základní navigace obsahuje položky: novinářům, občanům, cizincům, čtenářům, odborníkům atd. Pro každého příchozího jsou potom připraveny informace, jež by ho mohly zajímat. Občan nalezne web nadepsaný Úřad není labyrint, kde se dozví, jak postupovat při žádosti o nový občanský průkaz, povolení k pobytu, cestovní doklady, zápis do matriky... Stáhnout si vždy můžete i všechny formuláře, vesměs ve formátu pdf. Nejčastěji kladené otázky jsou prezentovány formou FAQ. Sekce Dopravní info poskytuje aktuální informace o dopravní situaci v celé republice, včetně všech uzávěrek, situace na dopravních přechodech nebo rad pro cesty do zahraničí.

Přímo z hlavní stránky se dostanete k podrobnému popisu reformy státní správy, ke všem formulářům, které ministerstvo vydává (formát PDF) nebo sbírce zákonů. Můžete prohledávat databázi neplatných občanských průkazů nebo kradených vozidel.

Mluvčí úřadu vyšetřování navíc pravidelně zveřejňuje informace o postupu vyšetřování zvláště sledovaných případů: můžete průběžně sledovat, jak postupuje vyšetřování kauzy Liberta, nebo trestních oznámení podávaných v souvislosti s událostmi v České televizi.

Pravidelně je také aktualizována databáze hledaných a pohřešovaných osob.

Musím říci, že mi Ministerstvo vnitra svou webovou prezentací vyrazilo dech. Kdybych měla sestavovat žebříček, určitě by Ministerstvo vnitra získalo první místo. Smutné je, že ostatní ministerstva bych v takové konkurenci musela umístit o několik stupňů níže.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

I když jsou stránky na první pohled docela pěkné, zařadila bych je až za ministerstvo zdravotnictví. Střízlivý vzhled, stručné a těžko pochopitelné menu a většina dokumentů ve formátu MS Office.

Vzhledem k tomu, že snad kromě životopisu ministra jsem při průzkumu nenarazila na nic, co bych dokázala zobrazit a přečíst, nemohu kvalitu prezentovaných informací vůbec posuzovat.

Je znát, že si s přípravou webu dali na ministerstvu dost práce - struktura je zjevně propracovaná a grafika určitě není amatérská. Protože jsem ale díky ignoranci otevřených formátů mohla vše pozorovat jen z povzdálí, minulo se vynaložené úsilí svým účinkem.

Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mmr.cz

Velká fotografie Prahy na úvodní stránce je sice pěkná, ale trvalo několik minut, než se ke mně modemem protlačila. Jinak ovšem stránky patří spíše k tomu lepšímu, co ministerstva nabízí. Ovládání je jednoduché, poměrně přehledné a pochopitelné, většina textů je k dispozici přímo na stránkách.

Nejvíce mne zaujala především část stránek věnovaná bytové politice ministerstva. Obsahuje studie historického vývoje trhu s byty, ceny bydlení v různých místech republiky, návrhy nových zákonů nebo koncepci bytové politiky. Zajímavé informace obsahují i ostatní sekce stránek - Regionální politika, Cestovní ruch, Evropská integrace a další.

Ministerstvo zemědělství

www.mze.cz

Stránky jsou stylově laděny do zelené barvy, grafika je velmi příjemná a jednoduchá. Stránky se poměrně rychle stahují. Díky jednotnému vzhledu do všech úrovní se velmi snadno zorientujete a rozhodně nebudete bloudit.

Problematika zemědělství je mi, přiznejme, vzdálená, proto nemohu příliš dobře posoudit obsah stránek, ale rozhodně na první dojem působí velmi dobře. Členění stránek pochopí i takový laik jako já. Když jsem přehled připravovala, právě pronikla přes kanál kulhavka z Británie do Francie. Pokyny ministerstva pro situaci v České republice visely patřičně zdůrazněné hned na hlavní stránce.

Ministerstvo obrany

www.army.cz

Jestliže se v zemědělství necítím silná v kramflecích, ve vojenské tématice se (z pochopitelných důvodů) ztrácím úplně. Při brouzdání stránkami ministerstva obrany jsem si proto připadala jako v jiném světě. Přemýšlela jsem, jestli si nejprve umístím do Windows nabízenou tapetu s vojenskou tématikou, nebo raději prohlédnu video na stejné téma.

Mezi aktualitami se zhruba jednou týdně objevuje přehled očekávaných událostí. Přehledy jsou poměrně podrobné, zahrnují jak informace o tiskových konferencích, tak i data výročí jednotlivých posádek nebo pozvánky na kulturní akce. Ke každé závažnější události je doplněna krátká poznámka a kontaktní adresa pro novináře. Kromě přehledu najdete na hlavní stránce všechny tiskové zprávy a záznamy o všech událostech.

Nabídka webových stránek je široká: můžete si počíst o technice, kterou armáda používá, o mírových akcích, zopakovat hodnosti, projít jednotlivé útvary nebo prohlédnout fotografie všech uniforem. Odkaz na stránky vojenské zpravodajské služby se celou dobu hlásil jako neplatný, zda je to záměr, to opravdu nevím.

Místy jsem se trochu ztrácela, protože některým stránkám chybí záhlaví a jednotná orientace, ale jinak celkový dojem předčil má očekávání. Během krátké návštěvy jsem získala docela slušný přehled o tom, jak naše armáda vypadá, jak je organizována, co se momentálně děje. Osobní nasazení a zájem autorů prezentovat armádu v co nejlepším světle dýchá z každého odkazu.

Ministerstvo dopravy a spojů

www.mdcr.cz

Stránky ministerstva dopravy především kvůli grafickému zpracování na první dojem působí jako semestrální práce nějakého studenta. Sekce aktuality je ale opravdu téměř denně doplňována o tiskové zprávy, návrhy zákonů, prohlášení i různé zajímavosti jako je ukázka nových testů pro autoškoly.

Přesto bych Ministerstvo dopravy a spojů zařadila spíše ke konci pomyslného žebříčku - jestliže na jejich webu je opravdu něco zajímavého, dá práci to najít. Úvodní rozcestník, který návštěvníka směruje do jednotlivých sekcí působnosti ministerstva (železnice, pošta, silniční doprava atd.) není k dispozici v navigaci a ani na něj odnikud nevedou odkazy. Jakmile se někam zabrouzdáte, není cesty zpátky. Jediné, co mne opravdu zaujalo, byla (cituji) informace pro případný styk se státní správou v oblasti silniční dopravy.

Ministerstvo životního prostředí

www.env.cz

Stránky jsou důsledně vyzdobeny stylovou zelenou barvou. Grafika je poměrně propracovaná, ale na pomalejší lince si chvilku počkáte, než se stáhnou všechny obrázky. Navigace má dvě části - v levém sloupci jsou odkazy členěny zřejmě dle vnitřní struktury ministerstva (Ministerstvo, Politika ŽP, Legislativa, Zahraniční vazby), v záhlaví stránky jsou odkazy tříděny podle přírodních zdrojů (Voda, Půda, Ovzduší, Odpady). Po odskoku na první odkaz tohle menu zmizí, a stránky se úplně změní. Nepotěšilo mne to.

Můj dojem je podobný, jako u většiny ministerských stránek: cítila jsem se jako, když rozpačitě přešlapuji před přeplněnou nástěnkou na úřadě s pocitem, že většině tiskopisů nerozumím. Zajímalo mne, jestli najdu zprávu o vlivu jaderné elektrárny Temelín na naše životní prostředí. Výsledky jsou tristní. Protože jsem nebyla schopná odhadnout, ve které ze záhadných položek menu by se mohla nacházet, zkusila jsem procházet tiskové zprávy ministerstva podle tématu. Seznam témat mne pobavil lépe než poslední knížka Douglese Adamse: MMF a SB, Festival TSTTT, EŠV, Ekotron, Akční plán... Stránky jsou zřejmě připraveny nějakou progresivní technologií, neboť v Mozille je místo menu jen výzva ke stažení plug-inu a odezva stránek je velmi dlouhá.

Závěr

Mezi ministerstvy se do nevýslovné výše tyčí stránky Ministerstva vnitra. Nabídkou služeb užitečných občanům je dohánějí stránky Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti, zde ale musíte mít vůli hledat. Stránky Ministerstva obrany překypují životem i informacemi a jsou pro normálního občana přinejmenším zajímavé ke čtení a listování. Zájem o občany mají určitě i na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale občan musí mít trpělivost. Ostatní stránky (Min. zdravotnictví, dopravy a spojů, kultury, životního prostředí, průmyslu a obchodu) mi připomínaly spíše podivné nástěnky, jejichž autoři tuší, že by na ně měli cosi vyvěšovat, jenom neví, jak a vlastně ani proč.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011