LenkaKT L.M.A.T.

Active X - tvorba dokonalých WWW stránek

Kniha, Computerworld, 1998

Jsem autorkou nemála WWW stránek. Ovládám HTML, JavaScript i základy VBScriptu. Ráda se kdykoli seznámím s novou a zajímavou technologií. O ActiveX u nás zatím mnoho knížek nevyšlo, proto mě mile překvapilo, když jsem objevila knihu, kterou vydalo nakladatelství Grada. Vzhledem k tomu, že knížka má 480 stran, zdálo se, že se nejedná o žádnou povrchní příručku.

Kniha je členěna do tří větších celků. V první části by se měl čtenář pordobněji seznámit s tím, co je to HTML dokument, co je to ActiveX a jak se píší skripty ve VBScriptu. Ve druhé části je poměrně podrobný popis jazyka VBScript, popis produktu ActiveX Control Pad, který autor používá v první části pro vkládání objektů ActiveX. Na několika stranách jsou zde také objasněny principy technologie ActiveX a popis objektového modelu Internet Exploreru. Poslední část se věnuje rozvoji technologie AcitveX. Asi nejužitečnější je popis Visual Basic 5 Control Creation Edition, kde se dozvíte, jak vytvářet vlastní ActiveX komponenty.

Marně si lámu hlavu, jakému okruhu čtenářů je asi kniha určena. Domnívám se, že zkušenému autorovi stránek, který si pouze chce doplnit znalosti, dojdou síly po několika prvních kapitolách. Na druhou stranu, čtenář, který nemá se psaním stránek téměř žádné zkušenosti, se podle této knihy dokonalé stránky vytvářet nenaučí. Výklad je přelétavý a podle mého názoru nesystematický. V každé kapitole je vysvětlen kousek jazyka HTML, něco málo o ActiveX a třeba i něco málo o VBScriptu. Problém je v tom, že se dá jen těžko odhadnout, kde najít to, co právě potřebujete vědět. Je třeba trpělivě projít knihu stránku po stránce a hledat. Z celé knížky mě tak nakonec nejvíce zaujalo zajímavé výtvarné řešení obálky. Toho, co se mi nelíbilo, je mnohem víc. Bohužel mám k dispozici jen málo místa, proto stručně vyjmenuji to, co považuji za závažné.

Kniha obsahuje spoustu příkladů. Jsou velmi názorně popsané. Čtenář je v podstatě cvičená opice, protože je mu přesně řečeno, jak si má pojmenovávat své soubory a adresáře, aby se v nich vyznal. Popis toho, co má kdy udělat, se pokaždé táhne přes několik stránek a obsahuje přesné rady, které znaky kam vepsat a jaké tlačítko stisknout. Domnívám se, že podstatně zajímavější, než radit, jak přesně nastavit jednotlivé hodnoty parametrů vkládaného ActiveX objektu, by byl obecnější popis parametru a jeho možných hodnot. Pokud totiž nechcete vytvářet přesně to, co je v knize popsáno, musíte ji zavřít, podložit si s ní hrnek s kávou a experimentovat samostatně. V samostatné práci vám kniha příliš nepomůže.

Názvy souborů jsou přeloženy z angličtiny, proto jsou v názvech souborů běžně používané i znaky s interpunkcí. Překlad je navíc nedůsledný, místy zůstaly původní anglické názvy a místy jsou použity názvy české. Například na straně 77 se nejprve mluví o souboru s názvem "layout for second script.alx" a následuje výpis souboru "uspořádání pro druhý skript.alx". Chytrý čtenář znalý anglického jazyka se asi dovtípí, že se jedná o stejné soubory, ale co ti ostatní?

K návrhu stránek je potřeba mít po ruce alespoň jeden webovský prohlížeč, abyste mohli průběžne kontrolovat, jak vaše dílko vypadá. Ačkoli každý zkušenější autor stránek ví, že je lepší mít po ruce prohlížečů hned několik (minimálně po jedné verzi Internet Exploreru a Netscape Navigatoru), autor to před čtenářem tají. V první kapitole se dozvíte: "Především musíte mít Microsoft Internet Explorer, abyste mohli vámi vytvořené stránky prohlížet." Jenže já se především snažím vytvářet stránky, které uvidí, pokud možno, stejně uživatel s Internet Explorerem i s Netscape Navigatorem.

Na několika místech mi chybělo upozornění, že některé prvky se do stránek nemusí vkládat jako objekty ActiveX, ale že je na ně pamatováno i v jazyce HTML. Proč proboha vkládat textové pole jako objekt, pokud je mohu jednoduše vytvořit pomocí elementu input?

Velmi mne rozladilo, že se autor knihy tváří, jako by na světě neexistoval jiný oprační systém než Windows. ActiveX je technologie vyvinutá pro Windows, proto jsou stránky s ActiveX prvky správně zobrazitelné pouze v prohlížeči spuštěném v prostředí tohoto operačního systému. Nikde jsem nenašla výrazné upozornění, že uživatelé jiných operačních systémů mohou mít s načítáním stránek s ActiveX problémy. Vím, že uživatelů Windows je dnes pravděpodobně většina, ale správně navržené stránky musí pamatovat i na ostatní. Tato kniha to čtenáře nenaučí.

Co dodat závěrem? Kniha se honosí podtitulem "Tvorba dokonalých WWW stránek". Pokud považujete za dokonalé takové stránky, které budou dostupné jen části návštěvníků ve stejné podobě, kupte si tuto knihu. Ozbrojte se trpělivostí a pusťte se do díla. Čeká vás těžká práce, než z téhle knížky vydolujete nějakou užitečnou informaci. Ostatní mohou s ušetřenou sumou naložit dle libosti.

Schmuller, Josef: ActiveX, tvorba dokonalých WWW stránek, kompletní průvodce Grada, 1998, 480 stran

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011