LenkaKT L.M.A.T.

Brána do jiného světa

připojena první škola, swnet.cz, 18.12.2001

V rámci pilotního projektu pro Internet do škol byla 17.12. slavnostně otevřena počítačová učebna ve 2. ZŠ Josefa Strejce v Příbrami. K vybavení školy tak přibylo osm nových počítačů pro žáky a dva pro učitele. Všechny počítače jsou do Internetu připojeny pevnou linkou o kapacitě 64 kbit/s.

Příbramská škola není první připojenou školou, tou byla pražská základní škola v Lupáčově ulici. Mezi oběma školami i okolnostmi jejich připojování jsou však značné rozdíly. Pražská základní škola byla již před zahájením projektu poměrně dobře vybavena včetně spojení pevnou linkou, v Příbrami měli několik starších počítačů a vytáčené spojení. Koordinaci prací i dodávku počítačů v Praze zařídil AutoCont, v Příbrami se spolupracovalo s lokálními dodavateli. Základní škola v Příbrami je podle Jiřího Chvojky, tiskového mluvčího AutoCont On Line, typickou českou školou se základním počítačovým vybavením. K původní síti, do níž byly připojeny staré počítače, přibyla nyní druhá síť. Propojení obou sítí by vyžadovalo obměnu hardwarového vybavení starých počítačů, což se vzhledem k jejich stáří již nevyplatí. Nová síť je zavedena do počítačové učebny, několik zásuvek je umístěno ve sborovně a v ředitelně školy.

V Příbrami je také jasně vidět, co všechno hradí škola a co dostane v rámci projektu zdarma: jak naznačuje fotografie, počítače a jejich připojení hradí ministerstvo, zařízení učebny včetně nábytku a zabezpečení učebny si musí zajistit škola sama.

Ostatní školy si na připojení k Internetu budou muset ještě chvíli počkat. Během tohoto týdne by měla být podepsána první dílčí smlouva mezi uskupením AutoCont On Line - Český Telecom a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tato smlouva by měla přesně vymezit technické podmínky realizace celého projektu. Celý proces připojování bude zahájen v únoru a měl by být dokončen v prosinci roku 2002.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011