LenkaKT L.M.A.T.

GIMP 1.0

Softwarové noviny, 11/99

Doba, kdy si grafik vystačil s tužkou a papírem, pomalu odchází. Tak, jak počítače pomalu zaplňují náš svět, i grafik dnes ke své práci stále častěji potřebuje počítač. Přesněji řečeno, potřebuje počítač s kvalitním grafickým programem. Fotografie se dávno neupravují pomocí ručního retušování, nová písma se také nekreslí tuší na papír. Podobně nejrůznější reklamní texty, plakáty a obaly na zboží už dnes jen málokdo chystá opravdu "ručně". Výrobci softwaru grafikům vycházejí vstříc - existuje mnoho nejrůznějších grafických editorů, od pouhých "malovátek" až po opravdu robustní profesionální systémy.

Kdybych se vás zeptala, jaké grafické programy znáte, asi byste mi vyjmenovali Corel Draw, Adobe PhotoShop a možná ještě Paint Shop Pro. Jestliže chcete držet krok s dobou, měli byste do této množiny zahrnout ode dneška i GIMP.

GIMP je kvalitní učenlivý bitmapový editor přítulného vzhledu. První verze GIMPu vznikly pro Unixové systémy, dnes však již existují i verze spustitelné ve Windows. Ovládání a vzhled programu je v obou operačních systémech prakticky stejné. Vzhledem k tomu, že GIMP byl původně vyvíjen pouze pro unixové systémy, je jeho vzhled pro uživatele Windows možná trochu nezvyklý.

SYSTÉMOVÉ NÁROKY A INSTALACE

Systémové nároky jsou obdobné, jako u jiných grafických programů. Podle dokumentace prý postačí procesor lepší než 486 na 66 MHz. Zda je to pravda, nevím. Ale pravdou je, že se svým AMD K5 /100 MHz nemám s rychlostí programu nejmenší problémy. Kompletní instalace vám na disku zabere asi 50 MB. Operační paměti stačí 32MB, ale pochopitelně zde platí čím více, tím lépe. Váš monitor by měl mít rozlišení minimálně 1024 x 768. Pracovat je možné i v nižším rozlišení, ale občas neuvidíte některé dialogy úplně celé.

Máte-li Windows, GIMP vám bude pracovat bez ohledu na to, zda máte Windows 95/98/NT či úplně nové Windows 2000. Pracujete - li v Linuxu, potřebujete pouze funkční grafické rozhranní (XWindow). Skalní stoupenci shellu si mohou GIMP spustit i bez grafického rozhranní. Jenom mi není jasné, co s ním potom budou dělat.

Instalace ve Windows je zcela jednoduchá: stačí spustit setup. Jen je u starších verzí potřeba dávat pozor, kam si program instalujete. Ačkoliv vám sám nabídne nějaké umístění, je třeba jej nainstalovat přímo do kořenového adresáře - jinak bude zlobit. V Linuxu se při instalaci postupuje standardně: stačí stará známá trojice ./configure, make a make install.

GIMP je relativně mladý program, proto všechny jeho verze začínají nejvýše číslem jedna. V současné době je možné obstarat verzi 1.1.7.

PRVNÍ SEZNÁMENÍ

GIMP patří mezi bitmapové editory. Unixová verze však má i funkční plug-in pro přípravu vektorové grafiky. Ve Windows zatím tento plug-in nefunguje. Podle mého názoru je v mnoha ohledech srovnatelný například s Adobe PhotoShopem. Dokáže velmi pěkně pracovat s vrstvami, přímo z programu můžete ovládat scanner. Paleta nástrojů obsahuje všechny standardní nástroje, jak si ještě ukážeme. Při úpravě obrázků můžete využít širokou nabídku filtrů a skriptů - zde je možná GIMP ještě bohatší než PhotoShop. Pracovat můžete s obrázky v maximálním barevném rozlišení, s obrázky s indexovanou paletou barev a s obrázky v ostínech šedi. GIMP dokáže otevírat i ukládat celou řadu různých formátů. Silnou vlastností programu je jeho schopnost interpretovat skripty napsané v jedné z verzí jazyka lisp. Díky tomu máte možnost napsat si jakási dokonalejší makra. S každou distribucí nové verze získáte celou řadu již hotových skriptů.

Po spuštění se objeví paleta s nástroji a základní nabídkou. Tato nabídka obsahuje jakési "globální"¨příkazy: příkazy, které se nevztahují ke konkrétnímu obrázku. Naleznete zde proto příkazy pro otevírání souborů, nastavení parametrů programu, nastavení parametrů jednotlivých nástrojů, ovládání scanneru, přehled funkcí GIMPu a skripty, které vytváří nové obrázky. Příkazy, které se vztahují ke konkrétnímu obrázku (nastavení vlastností, rozměrů, práce s barvami, filtry, skripty a pod) jsou dostupné z nabídky, kterou vyvoláte pomocí pravého tlačítka myši. Stačí je stisknout nad otevřeným obrázkem. Příjemné je, že většinu důležitých příkazů lze vyvolat nejen myší z nabídky, ale i pomocí klávesových zkratek. Budiž GIMPu ke cti, že dodržuje ustálené zkratky pro práci se soubory. Pokud vám definice klávesových zkratek nevyhovuje, můžete ji změnit. Množinu příkazů, které lze klávesovou zkratkou vyvolat, si můžete kdykoliv rozšířit.

Konfigurace programu je jednoduchá. Nejdůležitější nastavení jsou dostupná přímo v menu. Ostatní parametry můžete nastavit v konfiguračním souboru. Každý uživatel má vlastní konfigurační soubor, jak je u Unixových programů dobrým zvykem. Konfigurační soubor je hojně komentován, takže s ním může poměrně snadno pracovat i ten, kdo se nikdy do podobných činností nepouštěl.

GIMP má svůj vlastní formát pro obrázky, který vám jako jediný zachová informace o vrstvách. Kromě toho dokáže pracovat prakticky se všemi dnes používanými formáty. Umí ukládat do všech formátů používaných na webu. Kromě toho umí pracovat s formáty bmp, tiff a mnoha dalšími, které se mi z prosté lenosti nechce jmenovat. Umí ukládat i do postskriptu. Příjemné je, že umí velké obrázky rovnou zabalit: můžte tak ukládat přímo do zipového archivu.

VÝBĚRY

Základem práce v grafickém editoru bývá označení nějaké oblasti - výběr. Výběry se v GIMPu dají vytvrářet pomocí řady nástrojů. Pro práci s výběrem potom máte k dispozici celou řadu příkazů v menu. Nástroje pro výběry zahrnují ruční výběr, výběr pomocí pravoúhlé oblasti, elipsy, Bezierových křivek, inteligentních nůžek a pomocí kouzelné hůlky. Všechny nástroje lze při tvorbě výběru pochopitelně libovolně kombinovat. S výběry můžete provádět vše, co i v jiných editorech. Dají se kopírovat, přesouvat, zvětšovat a zase zmenšovat. Můžete s nimi dle libosti otáčet a různě je převracet. Okraje výběru můžete nechat vymizet "do ztracena", nebo je ponechat ostré. Každý výběr je považován za samostatnou plovoucí vrstvu. Výběr (obrys) si můžete uložit mezi barevné kanály pro pozdější použití.

BARVY

Při práci s barevným vzhledem obrázku vám pomohou tři nástroje. První, kapátko, slouží ke zjištění barvy příslušné oblasti. Autoři WWW stránek ocení, že kromě ``klasické'' reprezentace ve složkách RGB se informace o barvě zobrazí i ve formátu používaném v HTML: RGB v hexadecimální soustavě ve tvaru #rrggbb. Zvolenou oblast můžete vyplnit barvou, barevným gradientem nebo texturou. U vyplňovacích nástrojů je možné nastavit, čím a jak se má právě vyplňovat. GIMP získáte s mnoha zajímavými texturami pro výplně, ze kterých si můžete dle libosti vybírat. Pokud se rozhodnete pro výplň gradientem, máte opět na výběr z velké řady možností. Vcelku jednoduše si také můžete nachystat gradient vlastní. Editor pro přípravu gradientů vidíte na obrázku. Povedené gradienty můžete uložit do souboru.

GIMP dokáže pracovat s obrázky v maximální barevné hloubce (True Color) v RGB. Kromě toho umí pochopitelně pracovat i s indexovanými paletami a odstíny šedi. Trochu nepříjemné je, že GIMP pracuje v barevném modelu RGB. Do jiných modelů, které se používají především v tisku, umí obrázky exportovat. Vzhledem k tomu, že konverze není jednoznačná, občas se výsledek odlišuje od originálu.

U všech obrázků můžete upravovat jas a kontrast. Pokud se navíc naučíte využívat kanály, dokážete hravě upravovat nepovedené fotografie. Stačí trocha cviku a vykouzlíte modrou oblohu i tam, kde bylo původně cosi ošklivě šedozeleného.

KRESLENÍ A TEXTY

Kreslit můžete v zásadě dvěma způsoby: od ruky pomocí různých nástrojů nebo s využitím výběru. Pro kreslení od ruky můžete použít tyto nástroje: pero, tužku, štětec a spray. Můžete si vybrat z rozsáhlé nabídky štětců a zvolit sílu, jakou na nástroj při psaní tlačíte. GIMP rozhodně není staromódní a proto vám kromě klasických tvarů štětce, jaké znáte i z jiných programů nabídne i mnohá překvapení. Dialog pro výběr obrysu štětce vidíte v pravé části obrázků. Pokud vás neuspokojí nabídka štětců, které vám GIMP nabídne, můžete si bez problémů vytvořit vlastní. Mezi kreslící nástroje bych zahrnula i razítko: využívá nastavený tvar štětce, ale místo barvy použije obrázek nebo texturu. Závisí na vašem výběru. Pokud chcete kreslit a la vektorový editor, můžete jednoduchým příkazem obtahovat hranice výběru aktuálním tvarem štětce. Prakticky tak získáte možnost kreslit pomocí Bezierových křivek.

Do obrázků můžete pochopitelně vkládat texty. V paletě naleznete nástroj pro práci s textem. GIMP vám nabídne všechny fonty, které máte ve svém systému nainstalovány. Máte-li tedy v pořádku fonty české, nebude mít s češtinou GIMP žádné problémy. U vkládaného textu můžete kromě typu písma pochopitelně nastavit i řez a velikost. Barva vloženého písma odpovídá barvě popředí, kterou máte právě nastavenu. Text je do obrázku vložen jako plovoucí výběr, proto je možné ho vložit do libovolné vrstvy.

VRSTVY A KANÁLY

Ke správě vrstev a kanálů lze z nabídky vyvolat specielní okno. Jsou zde přehledně uspořádány všechny vrstvy i kanály. Můžete snadnoměnit jejich pořadí, velikost, kopírovat a mazat. Vrstvy lze snadno spojovat dohromady. Zajímavou vlastností jsou takzvané módy, které udávají, jakým způsobem jsou jednotlivé vrstvy vidět. Kromě klasického překrývání si můžete vybrat z dalších patnácti možností. Šikovnou prací s vrstvami lze docílit mnoha zajímavých efektů. Pro každou vrstvu můžete samostatně nastavit transparentnost.

Součástí dialogu je i karta s barevnými kanály. Můžete přidávat kanály vlastní. Do kanálů je možné také ukládat obrysy výběrů, které poslouží jako maska, skrz kterou prosvítá zbytek obrázku.

FILTRY A SKRIPTY

Zásoba filtrů, které u programu naleznete, se zdá být téměř nekonečná. Naleznete mezi nimi jednak známé filtry, jednak velmi zajímavé kuriozity. Asi nemá cenu všechny jmenovat: za sebe mohu prohlásit, že téměř všechny filtry, se kterými jsem se již v nějakém grafickém editoru setkala, jsem nalezla i zde.

Kromě banky filtrů můžete pracovat i s takzvanými script-fu. Jsou to již zmiňované skripty, které se distribuují společně s GIMPem. Skripty by se daly rozdělit do dvou skupin. Tu první naleznete v nabídce obrázku a jsou to v podstatě další filtry, byť občas opravdu zajímavé. Druhou skupinu naleznete přímo v hlavním okně programu. Tyto skripty dokáží obrázky přímo vytvářet. Jsou nesmírně užitečné, pokud chystáte grafiku pro nějaký web a jaksi vám momentálně chybí nápad. Můžete si vybírat z rozsáhlé nabídky odzdobných nápisů, předchystány máte dokonce tři balíčky pro celý web. V těchto balíčkách naleznete tematicky sladěné nápisy, šipky, čáry a tlačítka. Pokud se vám nějaký skript líbí, ale chtěli byste jej trošičku upravit, nic vám v tom nebrání. Zdrojové texty skriptů máte k dispozici a můžete je upravovat až do ztráty vědomí. V nabídce hlavního okna lze vyvolat okno, ve kterém můžete listovat funkcemi GIMPu, které můžete ve skriptech využívat. Obecně lze říci, že každý úkon, který umí GIMP provést, můžete volat ve svém skriptu jako funkci. Mě se skripty velmi hodily v době, kdy jsem si chystala grafiku pro poměrně rozsáhlé stránky: stačilo napsat tři skripty a GIMP už za mne zbytek práce udělal sám.

DISTRIBUCE A LICENCE

Příjemnou vlastností GIMPu je jeho původ. Patří mezi programy distribuované pod GNU licencí. Pro běžného uživatele to znamená, že si jej může kdykoliv obstarat zcela zdarma. GIMP má všechny výhody, které mají programy patřící mezi free software. Uživatelé těchto programů totiž mají daleko silnější potřebu se slučovat a pomáhat si. GIMP má proto svou vlastní internetovou stránku, kde si můžete opatřit poslední stabilní verzi programu. Na těchto stránkách naleznete také odkazy na literaturu, nové skripty, rady i galerii hotových obrázků. Existuje i funkční diskusní skupina, kam se můžete obracet se svými problémy (ve skutečnosti existují dvě: jedna pro uživatele Windows a jedna pro Unix). Pokud se chcete dokonce zapojit do vývoje dalších verzí, nic vám v tom nebrání.

V současné době existuje stabilní verze pro Unix s číslem 1.0. Poslední vývojová verze měla v době přípravy článku číslo 1.1.9. Pro Windows bohužel ona stabilní verze 1.0 není. Můžete si však opatřit jednu z pozdějších verzí. Je nutné přiznat, že všechny verze pro Windows jsou zatím ve stadiu alfa. Občas se vám proto zhroutí pod rukama. Vzhledem k rychlosti vývoje programu však lze očekávat, že se situace časem zlepší.

ZDROJE

Verze pro Unix naleznete na oficiálních stránkách GIMPu, na adrese http://www.gimp.org. Naleznete zde distribuci jak v binární podobě, tak i zdrojové kódy. Máte-li Linux RedHat, můžete si na stránkách firmy RedHat obstarat rpm verzi GIMPu. V RedHatu 6.0 je dokonce verze 1.0.4 obsažena přímo v distribuci. Můžete ji nainstalovat přímo s operačním systémem. Verze pro Windowsnajdete na adrese http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/ . Samorozbalovací archv je velký asi 6MB.

ZÁVĚR

S klidným srdcem mohu GIMP doporučit každému, kdo chce vytvářet a zpracovávat opravdu kvalitní grafiku. Svými schopnostmi je naprosto srovnatelný s PhotoShopem. Pokud přidáme ještě schopnost intepretovat lispové skripty, dostane se dokonce ještě kousek kupředu. GIMP považuji za naprosto ideální pro přípravu webové grafiky, grafiky pro programy a úpravu digitálních fotografií.

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011